Vianoce (a iné zimné festivaly)

V priebehu rokov som vytvoril veľa hudby týkajúcej sa Vianoc (a iných zimných festivalov), takže som si myslel, že je čas vytiahnuť „balíčky“ spolu.
Tento výber som rozdelil na rôzne stránky:

Originálne vianočné diela pre hlas alebo zbor

Originálne vianočné diela pre nástroje

Vianočné vokálne a zborové úpravy

Vianočné inštrumentálne usporiadania s gitarou

Vianočné aranžmá pre flauty

Vianočné usporiadanie pre záznamníky

Vianočné opatrenia pre klarinety

Vianočné opatrenia pre fagot

Vianočné usporiadanie pre hoboj

Vianočné dojednania pre Cor Anglais

Vianočné opatrenia pre veterné tria

Vianočné aranžmá pre veterné kvintety a súbory väčších vetra

Vianočné aranžmá pre strunové nástroje

Vianočné aranžmá pre dychové nástroje

Vianočné usporiadania pre saxofóny

Moje vystúpenia vianočných diel iných skladateľov

Zvedavé kúsky týkajúce sa Vianoc

Iné zimné festivaly

Návrat do hlavného katalógu hudby