Dorian Serenade pre veterné kvarteto

Kategória:

Popis

Táto serenáda v dórskom móde je založená na mojom nastavení žalmu 23rd pomocou rytmov prekladu Martina Luthera „Der Herr ist mein Hirte“ (Pán je môj pastier).

Video: