4 Folkloret jidish për flaut dhe kitarë

Përshkrim

Këngët 4 janë:
Amol iz geven a Mayse (Ishte dikur një përrallë)
Oyfn Yam (Në det)
Ale Vasserlech (Të gjitha ujërat rrjedhin larg)
Ikh bin e meidel në de Joren (unë jam një vajzë e moshës madhore)

Këngët janë gjithashtu në dispozicion veç e veç.