8 Meloditë hebreje - flaut dhe kitarë

Përshkrim

8 meloditë tradicionale hebraike organizohen për flaut dhe kitarë, me versione shtesë që inkorporojnë improvizime të mëtejshme (rezultatet e 16 së bashku)
Ato bazohen në meloditë e mëposhtme tradicionale:

Reb Itzikel's Niggun (Kënga e Rabi Ezekielit)
Papirossen (Sulmi i shitësit të lirë të cigareve)
Ve David yefeh einaim (Dhe mbreti David kishte sy të bukur)
Hora Ne'urim (Valle e të rinjve)
Hora Nirkoda (Le të kërcojmë Hora)
Ozi v'zimrat yah (Zoti është forca ime dhe kënga ime)
Debka Gilbo'a (Valle nga Gilboa)
Bo Dodi (Eja, i dashur)

Video: