8 meloditë hebreje me Variacione për flaut dhe kitarë

Përshkrim

Shumë vite më parë kam shkruar marrëveshjet e melodive 8 hebreje (të cilat janë ende në dispozicion për flaut dhe kitarë, për klarinetë dhe kitarë dhe gjithashtu për trio kitarë).
Vendosa më vonë për të bërë aranzhime më të ndryshme për instrumentin e melodisë dhe formatin e duetit të kitarë, dhe i kam përpiluar këtu.
Ato bazohen në meloditë e mëposhtme tradicionale:

Reb Itzikel's Niggun (Kënga e Rabi Ezekielit)
Papirossen (Sulmi i shitësit të lirë të cigareve)
Ve David yefeh einaim (Dhe mbreti David kishte sy të bukur)
Hora Ne'urim (Valle e të rinjve)
Hora Nirkoda (Le të kërcojmë Hora)
Ozi v'zimrat yah (Zoti është forca ime dhe kënga ime)
Debka Gilbo'a (Valle nga Gilboa)
Bo Dodi (Eja, i dashur)