Një ditë e mrekullueshme si Sot për flaut, anglisht dhe violonçel

Përshkrim

Rregullimi instrumental i këngës nga Newley dhe Bricusse tregojnë "The Roar of Greasepaint - The Smell of Crowd"
Secili instrument merr rotacione në një mendje dhe shoqërim.