Amol iz geven a mayse - Cor anglais dhe violina 2

Kategorite ,

Përshkrim

Pas rregullimit të lulëzuar jidish Amol iz geven një Mayse për zë dhe violina 2,
Kuptova se do të punonte shumë mirë me anglishten e korit (anglisht Horn siç thonë ata në SHBA) dhe violinat 2 (me disa vargje në anglisht të përkthyera për shumëllojshmëri)
Pra, këtu është.