Zëri më i mirë nuk do të qaj - zë, shqip cor, cello

Përshkrim

Muzika ishte shkruar për të shoqëruar një poemë nga ati im
pas vdekjes së nënës sime.
Nëse një transmetues është në dispozicion, mund të flitet poema
si në regjistrimin e bashkangjitur:

Më mirë të mos qaj
për atë që ka kaluar:
erozioni i kohës.
derdhja e mendjes.
Më mirë mbani mend
goditje të butë të mirësisë,
momentet e lumturisë,
Paling dhe venitje.
Gjarpri i gjallë i jetesës:
dantella e saj e ndërlikuar
modelet e zbërthimit,
në humnerë.
Mundohuni të mbani mend
hollësitë e vogla
kemi bërë dhe kemi parë
në kohën tonë së bashku.
© Stanley Nicholls Solomons