Bo dodi - Eja belovèd im - flaut dhe kitare

Përshkrim

Një nga meloditë tradicionale hebraike 8 të rregulluara për flaut dhe kitarë
Ato bazohen në meloditë e mëposhtme tradicionale:

Reb Itzikel's Niggun (Kënga e Rabi Ezekielit)
Papirossen (Sulmi i shitësit të lirë të cigareve)
Ve David yefeh einaim (Dhe mbreti David kishte sy të bukur)
Hora Ne'urim (Valle e të rinjve)
Hora Nirkoda (Le të kërcojmë Hora)
Ozi v'zimrat yah (Zoti është forca ime dhe kënga ime)
Debka Gilbo'a (Valle nga Gilboa)
Bo Dodi (Eja, i dashur)

Video: