Ding Dong Merrily në versionin e lartë të xhazuar për sekstetën e vargut

Përshkrim

Versioni i xhazuar i një melodie franceze të Krishtëlindjes të shekullit 16th i njohur për anglishtfolësit si
Ding Dong Merrily lartë, me një zile të njohur zile të shtuar këtu e atje.