Gjelbër rritet zhurmat oh - 3

Përshkrim

Këto aranzhime të këngës kalojnë nga 5 në 12 për të shmangur lodhjen e audiencës
("Mos i bëj ata të dëgjojnë shumë!")
Vargjet 12 të grumbulluara bëhen

Dymbëdhjetë për dymbëdhjetë Apostujt
Njëmbëdhjetë për të njëmbëdhjetët që shkuan në qiell,
Dhjetë për dhjetë urdhërimet,
Nëntë për nëntë shiners të ndritshme,
Tetë për Rainers të prillit
Shtatë për shtatë yjet në qiell
Gjashtë për gjashtë rrethoresh krenarë
Pesë për simbolet në derën tuaj
Katër për krijuesit e Ungjillit,
Tre, tre, rivalët,
Dy, dy, djemtë e bardhë të zambakëve,
Të gjithë të veshur me jeshile oh
Një është një dhe të gjitha vetëm
Dhe gjithnjë do të jetë kështu.

Video: