Tune Henry për kuartetin saksofon

Përshkrim

Tuneja e Henrit është pjesë e kompletit tim të kuartetit instrumental Copë të tetë
Është një rishikim oktatik i këngës së Henry VIII, "Kalim kohe me një shoqëri të mirë"

Parashikimi elektronik: