Mohala oa lipula (TTBarB)

Tlhaloso

Lintlha Tse Eketsehileng ho Latela.