Lascia ch'io pianga (Hayu atuh ceurik) pikeun tanduk jeung piano

gambaran

Susunan lament na di opera Händel Rinaldo - Lascia ch'io pianga (Hayu atuh ceurik).