ஒரு கன்னி மிகவும் தூய்மையான - கிளாரினெட் குவார்டெட் (மின் பிளாட், பி பிளாட், ஆல்டோ, பாஸ்)

  • இங்கே வாங்குங்கள்: Musicaneo

விளக்கம்

பாரம்பரிய ஆங்கில கிறிஸ்துமஸ் கரோல் கருவி நால்வருக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது,
சார்லஸ் வூட் எழுதிய பாடலின் பதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
இந்த ஏற்பாட்டில் 1 கருவியில் இருந்து 4 க்கு இசை மாறுகிறது
பின்னர் வசனங்களைத் தொடர 3 க்குச் செல்லவும்.