என் மென்மையான சொற்கள் - சோப்ரானோ குரல், புல்லாங்குழல், பியானோ

விளக்கம்

விக்டர் ஹ்யூகோவின் “Si mes vers avaient des ailes” என்ற கவிதையின் எனது தந்தையின் மொழிபெயர்ப்பை அமைத்தல்

காணொளி: