சங்கீதம் பதினைந்தாம் (தேசம்) என் இறைவன் என் மேய்ப்பன் (SATB)

பகுப்பு:

விளக்கம்

மேலும் விவரங்களுக்கு பின்பற்றவும்.

காணொளி: