ఇది ఒక ప్రేయసి మరియు అతని లాస్ - 2 డెన్సర్స్ బారిటోన్ మరియు బాస్ కోసం ఒక ఆధునిక మాడ్రిగల్

  • ఇక్కడ కొనుగోలు చేయండి: Musicaneo

టెండర్‌ వివరణ

అసలు షేక్స్పిరియన్ పాట యొక్క అనుకరణ ద్వారా డేవిడ్ డబ్ల్యూ సోలమోన్స్ మాటలు మరియు సంగీతం. ప్రేమికుడు మరియు అతని లాస్ సూపర్ మార్కెట్ నడవ గుండా వెళుతున్నారు (“గ్రీన్ కార్న్ ఫీల్డ్” కు బదులుగా) మరియు వారి మొబైల్ ఫోన్లలో ఒకరినొకరు పిలుస్తున్నారు.