యేసు రాజుకు వేణువు చతుష్టయం కోసం తోట ఉంది

  • ఇక్కడ కొనుగోలు చేయండి: Musicaneo

టెండర్‌ వివరణ

డచ్ క్రిస్మస్ ట్యూన్ యొక్క చార్లెస్ వుడ్ యొక్క శ్రావ్యత యొక్క అమరిక.
మూడవ పద్యం మినహా అన్నిటిలోనూ ట్యూన్ అగ్ర స్వరంలో ఉంది, ఇక్కడ సామరస్యం తలక్రిందులుగా మారుతుంది మరియు 4 వ వాయిద్యం ట్యూన్ కలిగి ఉంటుంది.
ముక్క పెరుగుతున్న కొద్దీ ట్యూన్ కూడా అనేక వైవిధ్యాలకు లోబడి ఉంటుంది.