ఆల్టో మరియు గిటార్ కోసం తలుపు యొక్క తప్పు వైపు

  • ఇక్కడ కొనుగోలు చేయండి: Musicaneo

టెండర్‌ వివరణ

ఎప్పుడూ తలుపు తప్పు వైపు ఉండే పిల్లి గురించి హాస్య గీతం. పాల్ మార్టెన్స్ రాసిన కవిత, డేవిడ్ డబ్ల్యూ సోలమోన్స్ అనువదించారు, డేవిడ్ డబ్ల్యూ సోలమోన్స్ సంగీతం సమకూర్చారు మరియు ప్రదర్శించారు.
సంగీతం గిటార్‌పై పిల్లిలాంటి గ్లిసాండోస్‌ను మరియు వాయిస్‌లో పర్స్‌ను అనుమతిస్తుంది
ఈ పాట యొక్క అసలు ఫ్రెంచ్ వెర్షన్ (“Je veux” పేరుతో) ఈ సైట్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

వీడియో: