Lascia ch'io pianga (ให้ฉันร้องไห้) สำหรับเขาและเปียโน

รายละเอียด

การจัดเรียงของความโศกเศร้าในโอเปร่าของHändel Rinaldo - Lascia ch'io pianga