Ang Recipe para sa Witches para sa flute choir na may mga special effect

paglalarawan

Tulad ng hiniling ng lider ng isang flute choir, narito ang isang mas atmospheric na bersyon ng Recipe ng Witches 'na may idinagdag na mga epekto ng tunog (eery wind blowing, dila rams na kumakatawan sa mga ingredients plopping sa cauldron atbp) at paminsan-minsan na sinasalita quotes mula sa orihinal na Shakespeare witches 'awitin.

Tatlong beses na ang brinded cat ay may mew'd.
Tatlong beses at isang beses, ang hedgepig whin'd.
Harpier cries: - 'tis time! 'tis time!
Pag-ikot tungkol sa kaldero pumunta;
Sa racc en-trails magtapon.
Palaka, na sa ilalim ng malamig na bato,
Ang mga araw at gabi ay may tatlumpu't isa;
Nakakatulog ang nakamamatay na kamandag,
Pakuluan mo muna ako sa 'charmed pot'!
LAHAT. Double, double toil and trouble;
Sunog ng apoy, at kaldero ng kaldero. (atbp) "

(Naidagdag ko rin ang aming joke sa pamilya na misquoting Shakespeare: Hubble bubble toil and trouble, ang witches 'brew at magkakaroon ako ng double!)

Video (unang pagganap ni Flutissimo)

Video (pagganap ng 2019 ng The New England Flute Orchestra)