Uyg'onish davridagi kichik ABC

Bu dastlab Robert Billington va Rene Gonsales uchun tayyorlangan nay va gitara uchun variantlar to'plami edi
Attaingnant / Klod Gervais, Gabriel Bataille va Klaudin de Sermisining 6 qo'shiqlariga asoslangan.

Mana, Uyg'onish davridagi kichik bir ABC-dan uchta qismdan iborat video
Tourdionda o'zgarish - Claude Gervaise
Reve-Je - Bataille
Claudin de Sermisy - "Sec's" ning o'zgarishi

O'shandan beri men repertuarni kengaytirdim, ozgina!

Gitara, arfa yoki pianino bilan fleyta

Gitara, arfa va pianino chalinadigan alto magnitafon

Gitara, arfa yoki pianino bilan alto fleytasi

Klarnet gitara, arfa yoki pianino bilan

Alto saksafoni gitara, arfa yoki pianino bilan

Gitara, arfa yoki pianino bilan Cor anglais

Gitara, arfa yoki pianino bilan bassoon

Skripka gitara, arfa yoki pianino bilan

Viola gitara, arfa yoki pianino bilan

Sello gitara, arfa yoki pianino bilan