Dorian Serenade cho tứ tấu gió

Thể loại:

Mô tả

Bản dịch này trong chế độ Dorian dựa trên bối cảnh Thi thiên 23rd của tôi, sử dụng nhịp điệu của bản dịch của Martin Luther gợi Der Herr ist mein Hirte Khăn (Chúa là mục tử của tôi).

Video: