Hu rau kuv

HI, Kuv yog David Solomons, thiab dhau los 50 xyoo dhau los kuv tau sau txog 4,000 cov ntawv sau thiab npaj - lyrical, tonal, neo-classical, modal, funny, satirical, religious, pensive thiab tu siab - rau cov kws suab paj nruas ntau hom.

Qhia rau peb seb koj nyob ntawm koj lub siab, zoo los sis phem .... Peb teb rau tag nrho cov neeg tawm tswv yim thiab tos ntsoov rau kev ntsuam xyuas los ntawm koj!