Malá ABC renesancie

Pôvodne to bola zbierka variácií pre flautu a gitaru, ktorú usporiadali Robert Billington a René Gonzalez
na základe piesní 6 od Attaingnant / Claude Gervaise, Gabriel Bataille a Claudin de Sermisy.

Tu je video z troch kúskov z Malej ABC renesancie
Variácie na Tourdion - Claude Gervaise
Reve-Je - Bataille
Variácie na J'attends Secours - Claudin de Sermisy

Od tej doby som rozšíril repertoár, len trochu!

Flauta s gitarou, harfou alebo klavírom

Alto rekordér s gitarou, harfou alebo klavírom

Altová flauta s gitarou, harfou alebo klavírom

Klarinet s gitarou, harfou alebo klavírom

Alt saxofón s gitarou, harfou alebo klavírom

Cor anglais s gitarou, harfou alebo klavírom

Fagot s gitarou, harfou alebo klavírom

Husle s gitarou, harfou alebo klavírom

Viola s gitarou, harfou alebo klavírom

Violončelo s gitarou, harfou alebo klavírom