Giáng sinh (và các lễ hội mùa đông khác)

Trong những năm qua, tôi đã tạo ra rất nhiều âm nhạc liên quan đến Giáng sinh (và các lễ hội mùa đông khác), vì vậy tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải kéo các chuỗi bưu kiện của Hồi lại với nhau.
Tôi đã chia Lựa chọn này thành nhiều trang khác nhau:

Giáng sinh gốc làm việc cho giọng nói hoặc hợp xướng

Giáng sinh gốc làm việc cho các nhạc cụ

Ca khúc Giáng sinh và hợp xướng

Sắp xếp nhạc cụ Giáng sinh với Guitar

Sắp xếp Giáng sinh cho sáo

Sắp xếp Giáng sinh cho người ghi âm

Sắp xếp Giáng sinh cho Clarinets

Sắp xếp Giáng sinh cho Bassoon

Sắp xếp Giáng sinh cho Oboe

Sắp xếp Giáng sinh cho Cor Anglais

Sắp xếp Giáng sinh cho bộ ba gió

Sắp xếp Giáng sinh cho các nhóm gió và các nhóm gió lớn hơn

Sắp xếp Giáng sinh cho nhạc cụ dây

Sắp xếp Giáng sinh cho nhạc cụ bằng đồng

Sắp xếp Giáng sinh cho Saxophones

Buổi biểu diễn của tôi về các tác phẩm Giáng sinh của các nhà soạn nhạc khác

Những mảnh tò mò liên quan đến Giáng sinh

Lễ hội mùa đông khác

Quay trở lại Danh mục nhạc chính