IKrisimesi (neminye imibhiyozo yasebusika)

Kule minyaka ndidale umculo omninzi ophathelene neKrismesi (kunye neminye imikhosi yasebusika), ngoko ndacinga ukuba kwakuyisihlandlo sokutsala "iintambo zepelisi" kunye.
Ndiye ndahlula lokhetho kumaphepha ahlukeneyo:

Imisebenzi yeKrisimesi yokuqala yenzelwe ilizwi okanye iyalayile

Imisebenzi yokuqala yeKrisimesi yezixhobo

Iimpawu zeKrismesi kunye neChoral Arrangements

Izilungiso zeeKrisimesi zeChristal

Izilungiso zeKrisimesi zeMigodi

Izilungiso zeKrisimesi zabakrekhoda

Izilungiso zeKhisimusi zamaClecets

Izilungiso zeKrismesi ze-Bassoon

Izilungiso zeKhisimusi ze-Oboe

Izilungiso zeKrismesi zeCor English

Izilungiso zeKrisimesi ze-Wind Trios

Izilungiso zeKrisimesi ze-Quintets zomoya kunye nee-Wind Wind Larger

Izilungiso zeKrismesi zeeComputer Instruments

Izilungiso zeKrisimesi zeeComputer

Izilungiso zeKrismesi zeSaxophones

Imisebenzi yam yeKrismesi isebenza ngabanye abaqambi

Iinqununu ezinomdla malunga neKrisimesi

Eminye iMikhosi yoBusika

Buyela kwiNkcazo yoMculo oyintloko