ABC Bach y Dadeni

Yn wreiddiol, roedd hwn yn gasgliad o amrywiadau ar gyfer ffliwt a gitâr a drefnwyd ar gyfer Robert Billington a René Gonzalez
yn seiliedig ar ganeuon 6 gan Attaingnant / Claude Gervaise, Gabriel Bataille a Claudin de Sermisy.

Dyma fideo o dri darn o A Little ABC of the Renaissance
Amrywiadau ar Tourdion - Claude Gervaise
Parch-Je-Bataille
Amrywiadau ar J'attends Secours - Claudin de Sermisy

Ers hynny, rwyf wedi ehangu'r repertoire, dim ond ychydig!

Ffliwt gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Recordydd Alto gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Ffliwt Alto gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Clarinét gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Sacsoffon Alto gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Cor anglais gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Baswn gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Ffidil gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Fiola gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano

Soddgrwth gyda gitâr, gyda thelyn neu gyda phiano